Oniromantija – Tumačenje snova

Što se tiče samih tumačenja i značenja snova, ljudi se oniromantijom (tumačenjem snova) bave još od najstarijih vremena. je spomenuto čak i u starom zavetu gde Josip tumači faraonove snove. Nauka danas smatra da sadržaj snova odražava slučajnu situaciju neuralnih krugova mozga, bilo radi spontanog izbijanja ili zbog delovanja okoline, te tendencije mozga da unese red u nepravilnoj aktivnosti. Psiholozi su bili dugo pod uticajem Frojda koje je smatrao da su snovi odraz potisnutih i podsvesnih želja i misli, te naročito seksualnih konflikata.